Thực hiện Văn bản số 4070/UBND-BTCD ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh về việc tham mưu góp ý dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (theo đề nghị của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 1267/TTCP-PC ngày 09/8/2021). Thanh tra tỉnh tổ chức lấy ý kiến đối với cơ quan, đơn vị có liên quan từ ngày 21/8/2021 đến ngày 01/9/2021.

Xem và tải về toàn văn nội dung dự thảo Nghị định tại đây.

23/08/2021    In bài viết   Độ tương phản  

Trích yếu

Thực hiện Văn bản số 4070/UBND-BTCD ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh về việc tham mưu góp ý dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (theo đề nghị của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 1267/TTCP-PC ngày 09/8/2021). Thanh tra tỉnh tổ chức lấy ý kiến đối với cơ quan, đơn vị có liên quan từ ngày 21/8/2021 đến ngày 01/9/2021.

Xem và tải về toàn văn nội dung dự thảo Nghị định tại đây.

Ngày bắt đầu 21/08/2021
Ngày kết thúc 01/09/2021
Thể loại Khác
Cơ quan ban hành Thanh tra chính phủ

 File đính kèm

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 1987784