Ngành thanh tra tỉnh: Thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước hơn 44 tỷ đồng

   Lượt xem: 3349    In bài viết   Độ tương phản  

 Ông Mai Hùng Dũng phát biểu tại hội nghị

Năm 2022, Thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh đã chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất có trọng tâm, trọng điểm. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; phát hiện, kiến nghị xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm khách quan, chính xác, đúng pháp luật. Trong năm, ngành đã giải quyết 1.644/1.733 đơn, đạt tỷ lệ 95%, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 44,310 tỷ đồng.

 Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Hùng Dũng biểu dương, ghi nhận những thành tích của toàn ngành trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời tiếp tục tập trung thanh tra bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, bám sát với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; đổi mới trong xây dựng và tổ chức thanh tra, bảo đảm 100% kế hoạch đề ra; chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với vụ việc mới phát sinh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới; nâng cao chất lượng giữ gìn kỷ luật kỷ cương, là tai mắt của trên, là người bạn của dưới.

Nguồn: www.baobinhduong.vn

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3070562