Công bố Quyết định thanh tra về việc thực hiện các kiến nghị, kết luận thanh tra của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

   Lượt xem: 2616    In bài viết   Độ tương phản  

Ảnh: Đ/c Lê Thành Tài, Phó ChánhThanh tra tỉnh - Trưởng đoàn.

Tại buổi công bố, đồng chí Lê Thành Tài, Phó Chánh Thanh tỉnh – Trưởng đoàn thông qua toàn văn Quyết định thanh tra số 202/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, thống nhất nội dung, cách thức, thời gian tiến hành thanh tra trực tiếp tại các đơn vị.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thế Phong, Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 - Phó Trưởng đoàn.

Theo Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 06/02/2023, Đoàn thanh sẽ tiến hành thanh tra thực hiện các kiến nghị, kết luận thanh tra của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và địa phương tại Cục Thuế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND huyện Dầu Tiếng, UBND huyện Bắc Tân Uyên và UBND huyện Bàu Bàng. Thời kỳ thanh tra: Giai đoạn 2021 – 2022. Thời gian thực hiện là 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không kể ngày lễ, ngày nghỉ). Chủ tịch UBND tỉnh cử đồng chí Bùi Duy Hiền - Chánh thanh tra tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra. Đoàn thanh tra gồm có 8 thành viên do đồng chí Lê Thành Tài, Phó Chánh Thanh tỉnh – Trưởng đoàn.

Ảnh: Đ/c Bùi Duy Hiền, Chánh Thanh tra tỉnh - Giám sát Đoàn thanh tra.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Bùi Duy Hiền – Chánh Thanh tra tỉnh cho biết, đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện đúng theo Kế hoạch tiến hành thanh tra được phê duyệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của Đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra. Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức, đơn vị, cá nhân được thanh tra.

Đối với các đơn vị được thanh tra, đồng chí Bùi Duy Hiền – Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị các đơn vị tạo điều kiện để Đoàn thanh tra làm việc, cử người làm đầu mối thường xuyên liên lạc và làm việc với Đoàn; phối hợp chặt chẽ với Đoàn trong việc cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu để Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3322344