Tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021!

   Lượt xem: 2502    In bài viết   Độ tương phản  

Tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Phương Lam, Chi ủy viên - Phó Chánh Văn phòng giới thiệu, phổ biến Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; phổ biến Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Quang cảnh Hội nghị Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Từ Văn Hà – Phó Chánh Thanh tra tỉnh khẳng định ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; góp phần khích lệ việc tìm hiểu pháp luật, nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật của công chức, người lao động trong cơ quan. Việc việc tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, qua đó góp phần khích lệ việc tìm hiểu pháp luật, nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan. Đồng chí yêu cầu công chức các phòng nghiệp vụ nắm vững các quy định tại 04 Thông tư về quy trình nghiệp vụ có liên quan trực tiếp đến công tác chuyên môn của ngành, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, công dân và tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật./.

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 1987847