Bình Dương bứt phá ngoạn mục, xếp thứ 2 cả nước về Chỉ số PAPI năm 2021

   Lượt xem: 761    In bài viết   Độ tương phản  

​Đây là sự bứt phá ngoạn mục của tỉnh khi vươn từ nhóm thấp điểm nhất trong năm 2020 lên top đầu cả nước về Chỉ số PAPI trong năm 2021.

Kết quả công bố cho thấy, trong 08 nội dung, Bình Dương có 07 nội dung ở nhóm điểm cao nhất, 01 nội dung ở nhóm điểm trung bình cao. Cụ thể, cung ứng dịch vụ công, Bình Dương đạt 8,073/10 điểm; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công đạt 8,146/10 điểm; thủ tục hành chính công đạt 7,631/10 điểm; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương đạt 6,251/10 điểm…

Tỉnh Thừa Thiên-Huế dẫn đầu Chỉ số PAPI năm 2021 với 48,059/80 điểm.

Kết quả đánh giá Chỉ số PAPI tỉnh Bình Dương năm 2021

Chỉ số PAPI là công cụ để người dân tham gia giám sát hiệu quả của chính quyền trong việc thực thi chính sách đến cấp cơ sở. PAPI đo lường 08 chỉ số nội dung: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường và quản trị điện tử.

Chỉ số PAPI 2021 phản ánh đánh giá về hiệu quả điều hành, quản lý Nhà nước và cung ứng dịch vụ công của các cấp chính quyền của 15.833 người dân được chọn ngẫu nhiên từ nhóm dân số Việt Nam từ 18 tuổi trở lên với đặc điểm nhân khẩu đa dạng. Qua các tiêu chí đánh giá, xác định những vấn đề ưu tiên cần giải quyết trong thời gian trước mắt và trung hạn, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp, từng ngành liên quan nhằm đổi mới phương thức phục vụ nhân dân. 

Nguồn: www.binhduong.gov.vn

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 1924657