Công đoàn Thanh tra tỉnh Bình Dương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

   Lượt xem: 6406    In bài viết   Độ tương phản  

Báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Thanh tra tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thường xuyên, kịp thời của của Công đoàn Viên chức tỉnh; sự chỉ đạo sâu sát của Chi ủy, sự quan tâm chỉ đạo của Ban Lãnh đạo; sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể đoàn viên nên đạt được những kết quả nhất định trong nhiệm kỳ. Đoàn viên Công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần đoàn kết, tận tình giúp đỡ nhau trong trong công tác, nhiệt tình tham gia các phong trào đoàn thể, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật. Đó là điều kiện quan trọng giúp cho hoạt động của Công đoàn đổi mới phát triển, đạt chất lượng, hiệu quả, giúp tăng cường đoàn kết nội bộ.

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Thanh tra tỉnh đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, các vấn đề liên quan đến quyền lợi của cán bộ, công chức và người lao động đều được đưa ra thảo luận dân chủ, công khai. Ban Chấp hành Công đoàn đã cố gắng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn, phản ánh và đề xuất kiến nghị với Chi ủy, Ban Lãnh đạo cơ quan; tham gia giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến cán bộ, công chức, người lao động tại đơn vị như tăng lương, thưởng, các chế độ về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và tuyển dụng công chức vào làm việc…

Đồng chí Từ Văn Hà, Chủ tịch Công đoàn phát biểu

Sau khi đánh giá tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban chấp hành Công đoàn đề ra những phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028 đó là: Duy trì và phát huy tốt các thành tích đã đạt được, phấn đấu danh hiệu Tổ chức Công đoàn cơ sở xuất sắc; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, quan tâm đến việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên Công đoàn; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, phát hiện nhiều điển hình mới trong hoạt động Công đoàn, quy tụ sức mạnh đoàn kết toàn đơn vị thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị với hiệu quả cao nhất; Phối hợp với chính quyền, đoàn thể bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức giỏi về chuyên môn, vững vàng về lý luận chính trị, có trách nhiệm cao trong công tác quản lý, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội hiện đại; chú trọng công tác giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng. Tại đại hội trù bị, đã có nhiều ý kiến tham luận của công đoàn viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong nhiệm kỳ tới. 

Đồng chí Đặng Thanh Vân, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Đặng Thanh Vân, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, phát biểu tại đại hội, đồng chí đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Công đoàn Thanh tra tỉnh trong thời gian qua và nhấn mạnh những nhiệm vụ công tác trọng tâm Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh cần tiếp tục phấn đấu trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể: Ban chấp hành Công đoàn cơ sở cần bám sát định hướng chương trình hoạt động của Công đoàn viên chức tỉnh Bình Dương và chỉ đạo của Chi ủy Thanh tra tỉnh để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ; chú trọng quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên, đặc biệt là nội dung các Nghị quyết, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước như tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ Tỉnh và Nghị quyết 02 của Bộ chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” vào thực tiễn hoạt động công đoàn tại đơn vị, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” trong đoàn viên, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, cũng cố niềm tin của đoàn viên; thực hiện phương châm “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo” trong thời gian tới; tiếp tục triển khai sâu rộng các nội dung cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, Trách nhiệm, Liêm chính, Sáng tạo”. Làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt…Đồng chí bày tỏ sự tin tưởng, với sự lãnh đạo đúng đắn của Ban Lãnh đạo đơn vị cùng sự đoàn kết, nỗ lực của các Công đoàn viên, Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới sẽ hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra và tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Bùi Duy Hiền, Bí thư Chi bộ - Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Duy Hiền, Bí thư Chi bộ - Chánh Thanh tra tỉnh đã thống nhất với báo cáo, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công đoàn Thanh tra tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng chí có ý kiến chỉ đạo về phương hướng hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ tới như: Công đoàn Thanh tra tỉnh luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị hàng năm của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, phương hướng hoạt động của Công đoàn Viên chức tỉnh, tập trung vận động công đoàn viên khắc phục khó khăn, tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị đặc biệt là pháp luật về phòng chống tham nhũng, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giữ vững phẩm chất cán bộ Thanh tra, xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện. Cùng với đó, công chức, đoàn viên tiếp tục tham gia công tác quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt khác, Công đoàn Thanh tra tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của đơn vị, tham gia công tác tập huấn hoạt động công đoàn, duy trì và đẩy mạnh công tác kiểm tra, tài chính, nữ công; hàng năm chủ động phối hợp với Lãnh đạo đơn vị tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, vận động đoàn viên thực hiện tốt nội quy, quy chế, kỹ luật lao động; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức và người lao động.

Đồng chí Bùi Duy Hiền, Bí thư Chi bộ - Chánh Thanh tra tỉnh

“Một nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là sẽ bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới, tôi tin tưởng rằng với trách nhiệm của mình, Đại hội sẽ dân chủ thảo luận, lựa chọn những đồng chí nhiệt tình, có tâm huyết, có năng lực và có điều kiện hoạt động công đoàn, đảm bảo cơ cấu, điều kiện tiêu chuẩn tham gia ban chấp hành khóa mới, đảm bảo có kế thừa và phát triển” – đồng chí Bùi Duy Hiền, Bí thư Chi bộ - Chánh Thanh tra tỉnh nhấn mạnh.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội đã bầu ra 05 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới và bầu 03 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028, đây là những đoàn viên tiêu biểu, ưu tú, đại diện cho toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan Thanh tra tỉnh để chỉ đạo và duy trì hoạt động công đoàn, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho cán bộ, công chức và người lao động tại đơn vị. Trong đó, đồng chí Từ Văn Hà - Phó Chánh Thanh tra tỉnh được Ban Chấp hành Công đoàn khoá mới tiếp tục bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Sau khi ra mắt Ban Chấp hành khóa mới, Đại hội đã tiến hành bầu đại biểu chính thức, đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khoá mới

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tại Đại hội cũng đã biểu quyết các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2023-2028 với sự thống nhất của 100% đại biểu có mặt tại Đại hội.

Tặng hoa, quà chia tay Ban Chấp hành khoá cũ

Đại hội Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp, mở ra một nhiệm kỳ mới với những mục tiêu và thách thức mới. Với sự quan tâm sâu sát của Chi ủy, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh cùng sự ủng hộ và đồng hành của Công đoàn viên chức tỉnh, với quyết tâm giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh cùng thể hiện quyết tâm phấn đấu đạt nhiều thành tích, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị ngày càng vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 5317319