Thông tư quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân

   Lượt xem: 8117    In bài viết   Độ tương phản  

Thanh tra tỉnh đã triển khai phổ biến nội dung của Thông tư số 01/2021/TT-TTCP cho toàn thể công chức của đơn vị.

Tải văn bản: 01/2021/TT-TTCP

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 1987861