Quyết định ban hành Danh mục hồ sơ của Thanh tra tỉnh Bình Dương

   Lượt xem: 10203    In bài viết   Độ tương phản  

Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-TTr ngày 15/3/2021 về việc ban hành Danh mục hồ sơ của đơn vị nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc lập hồ sơ và quản lý hồ sơ cũng như giúp cho công chức nắm chắc thành phần, nội dung và khối lượng văn bản hình thành khi giải quyết công việc. Tránh được tình trạng phân tán, thất lạc tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan. Hơn thế nữa còn là căn cứ để lựa chọn, phân loại tài liệu có giá trị đưa vào lưu trữ phục vụ như cầu khai thác sử dụng khi cần một cách khoa học.

Tải văn bản: 34/QĐ-TTr

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 1924651