Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức về Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ chủ chốt trên địa bàn tỉnh

   Lượt xem: 7344    In bài viết   Độ tương phản  

      Thực hiện Kế hoạch số 2824/KH-UBND ngày 14/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Luật phòng, chống tham những năm 2018 và Kế hoạch số 6676/KH-UBND ngày 25/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án "tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" năm 2020. Ngày 22/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ chủ chốt trên địa bàn tỉnh.Tham dự Hội nghị có các Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, đại diện Lãnh đạo UBND huyện, thị, thành phố, đại diện Lãnh đạo các Công ty, Doanh nghiệp Nhà nước, Chánh Thanh tra sở, ngành, huyện, thị, thành phố, đại diện Lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn và các cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ trên địa bàn tỉnh. TS. Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ là Báo cáo viên Hội nghị.

      Việc UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức về Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ chủ chốt trên địa bàn tỉnh lần này là rất cần thiết, giúp cho các đại biểu nắm bắt kịp thời những điểm mới, các biện pháp thi hành của Luật và đặc biệt là các nội dung về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 20/12/2020).

.

Đồng chí Mai Hùng Dũng - UVBTV - PCT TT UBND tỉnh - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

      Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đồng chí Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của hội nghị nhằm quán triệt, triển khai các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công chức; tạo sự đồng thuận trong xã hội và góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả. Qua đó, đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiến hành triển khai thực hiện các quy định chi tiết của Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định của Chính phủ liên quan đến phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục triển khai, tuyên truyền rộng rãi tới nhân dân, cán bộ công chức, viên chức, đoàn thể trong toàn tỉnh.

      TS. Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ

      Tại hội nghị, các đại biểu nghe TS. Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ - Báo cáo viên Hội nghị triển khai một số điểm mới của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ- CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và giải đáp những vướng mắc liên quan đến các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị./.

 

 

 

 

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3070580