Kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

   Lượt xem: 7469    In bài viết   Độ tương phản  

​Theo đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn, đôn đốc người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; kiểm tra, rà soát thực hiện kê khai đầy đủ theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện kê khai lần đầu theo hướng dẫn tại Công văn số 279/UBND-NC ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh và hoàn thành trước ngày 31/3/2021. Việc kê khai tài sản, thu nhập hàng năm, kê khai bổ sung của năm 2021 thực hiện vào cuối năm 2021 và hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai tiếp tục rà soát, kiểm tra Bản kê khai tài sản, thu nhập và bàn giao 01 Bản kê khai cho Thanh tra tỉnh - Cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập tại địa phương theo hướng dẫn tại Công văn số 279/UBND-NC ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh, hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/4/2021. Riêng đối tượng kê khai là Giám đốc các sở, ngành và tương đương trở lên được quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, nộp về Cục Phòng, chống tham nhũng (Cục IV) - Thanh tra Chính phủ, địa chỉ: Lô 29D, Khu đô thị mới, đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, hoàn thành trước ngày 30/4/2021.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện báo cáo công tác kiểm soát tài sản, thu nhập và gửi về Phòng Pháp chế - Phòng, chống tham nhũng - Thanh tra tỉnh, Tầng 5, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh trước ngày 10/5/2021.

Kế hoạch

Nguồn: www.binhduong.gov.vn 

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3321960