Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm tại Uỷ ban nhân dân thị xã Tân Uyên

   Lượt xem: 6309    In bài viết   Độ tương phản  

Theo Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 15/03/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn thanh tra có 14 thành viên do bà Huỳnh Nữ Kiều Ngân - Phó Chánh thanh tra tỉnh làm Trưởng Đoàn và đồng chí Trần Xuân Lâm - Chánh thanh tra tỉnh được chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra. Công tác thanh tra được thực hiện trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không tính ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định); thời kỳ thanh tra: năm 2019 - 2020 (nếu thấy cần thiết có thể xem xét đến cả trước và sau giai đoạn nêu trên).

Tại buổi công bố Quyết định Thanh tra, bà Huỳnh Nữ Kiều Ngân - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra đã thông qua toàn văn Quyết định thanh tra, đồng thời nêu rõ mục đích, yêu cầu, cách thức và phương thức làm việc của Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, Kế hoạch làm việc cụ thể và những công việc khác có liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Trần Xuân Lâm - Chánh thanh tra tỉnh cho biết, đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt động thời yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện đúng theo kế hoạch, thực hiện nghiêm các quy định, Quy chế của Đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra. Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức, đơn vị, cá nhân được thanh tra. Đối với các đơn vị được thanh tra, Chánh thanh tra Trần Xuân Lâm đề nghị các đơn vị tạo điều kiện để Đoàn thanh tra làm việc, cử đầu mối làm việc với Đoàn, cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ để Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 1987453