Báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật về phòng chống tham nhũng

   Lượt xem: 6104    In bài viết   Độ tương phản  

    Ngày 10/9/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn số 1576/TTCP-PC và UBND tỉnh có Công văn 4696/UBND-NC ngày 19/9/2021 yêu cầu các cơ quan đơn vị, địa phương báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật về phòng chống tham nhũng.

    Nhằm để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã có văn bản số 260/TTr-PC-PCTN ngày 21/9/2021 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phạm vi chức năng, n hiệm vụ của mình và qua thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng báo cáo kết quả thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng (theo Đề cương báo cáo và phụ lục đính kèm).

    Các văn bản liên quan tải tại đây:

    Công văn  Đề cương báo cáoPhụ lục 

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3322345