Thanh tra tỉnh cấp phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật và Sách Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Sách Hỏi đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

   Lượt xem: 5853    In bài viết   Độ tương phản  

     Nhằm tuyên truyền phong phú nội dung các quy định về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Tố cáo năm 2018 và triển khai có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, Thanh tra tỉnh đã in ấn và cấp phát 6.000 tờ gấp pháp luật (3.000 tờ gấp một số nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và 3.000 tờ gấp một số nội dung cơ bản của Luật Tố cáo năm 2018). Qua đó tuyên truyền sâu rộng và giúp nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn các quy định về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Luật Tố cáo năm 2018. Từ ngày 28-30/12/2021, Thanh tra tỉnh đã thực hiện cấp phát các tờ gấp cho nhân dân trên địa bàn 07 huyện, thị xã, thành phố (thành phố Dĩ An, thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên, huyện Phú Giáo, huyện Dầu Tiếng, huyện Bàu Bàng, huyện Bắc Tân Uyên).

               

Hình ảnh: Tờ gấp Một số nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Luật Tố cáo năm 2018

 

Hình ảnh: Các tờ gấp tuyên truyền gửi đến nhân dân trên địa bàn 07 huyện, thị, thành phố

 

Hình ảnh: Cấp phát tờ gấp tuyên truyền tại UBND thị xã Tân Uyên

     Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh cũng đã tiến hành cấp phát 222 quyển Sách Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Sách Hỏi đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ đến Thanh tra Sở ngành, Thanh tra huyện thị, thành phố và một số cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.

Hình ảnh: Sách Tìm hiểu pháp luật về PCTN và Sách Hỏi đáp pháp luật về PCTN

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3070584