Thanh tra trách nhiệm phòng, chống tham nhũng về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công về đất đai, xây dựng và đầu tư kinh doanh tại Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An

   Lượt xem: 2831    In bài viết   Độ tương phản  

    Căn cứ Kế hoạch số 6019/KH-UBND ngày 16/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thanh tra năm 2023 và Kế hoạch số 2960/KH-TTCP ngày 08/12/2023 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra chuyên đề trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trên phạm vi cả nước, ngày 18/01/2024, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-TTr về thanh tra, kiểm tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương triển khai đến các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện.

    Ngày 19/01/2024, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 96/QĐ-TTr của Chánh Thanh tra tỉnh do đồng chí Huỳnh Nữ Kiều Ngân - Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn, đã tiến hành họp công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm phòng, chống tham nhũng về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công về đất đai, xây dựng và đầu tư kinh doanh tại Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An. Cuộc họp công bố do đồng chí Bùi Duy Hiền - Chánh Thanh tra tỉnh, giám sát Đoàn thanh tra chủ trì, cùng tham dự có các đồng chí là Lãnh đạo sở ngành, địa phương liên quan và sự tham gia đầy đủ của thành viên Đoàn Thanh tra.

    Đây là cuộc thanh tra được tiến hành lồng ghép theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 và  Kế hoạch thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trên phạm vi cả nước của Thanh tra Chính phủ. Nội dung và thời kỳ thanh tra được thực hiện theo Kế hoạch tiến hành thanh tra đã phê duyệt; qua đó nhằm đánh giá được thực trạng thực hiện quy định của pháp luật về trách nhiệm phòng, chống tham nhũng về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công về đất đai, xây dựng và đầu tư kinh doanh; đồng thời, ghi nhận cách làm hay, sáng tạo để có giải pháp nhân rộng trong cả nước; kịp thời phát hiện những thiếu sót hoặc vi phạm để kiến nghị biện pháp khắc phục. Kết quả thanh tra sẽ được tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thực trạng thực hiện trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức; xác định tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và kiến nghị biện pháp xử lý sai phạm (nếu có); sửa đổi cơ chế chính sách, tháo gỡ trong tổ chức, thực hiện…

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 5317338