Triển khai Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/05/2019 của Thanh tra Chính phủ

   Lượt xem: 8815    In bài viết   Độ tương phản  

      Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ và uy tín của người làm công tác thanh tra và ngành Thanh tra; Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 135/TTr-VP ngày 24/5/2019 chỉ đạo yêu cầu toàn ngành Thanh tra tỉnh Bình Dương tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/05/2019 của Thanh tra Chính phủ (Đính kèm theo Chỉ thị số 769/CT-TTCP, Công văn số 135/TTr-VP)

Kim Cảnh -VP

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3321964