Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra năm 2020

   Lượt xem: 13025    In bài viết   Độ tương phản  

          Thanh tra tỉnh đề nghị Thanh tra các Sở, ngành và Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát và đăng ký nhu cầu đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên, Thanh tra viên chính và đào tạo bồi dưỡng các chương trình khác cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thanh tra năm 2020 (kèm theo biểu mẫu).

           Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về Thanh tra tỉnh Bình Dương chậm nhất trước ngày 15/7/2019. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Thanh tra tỉnh, điện thoại số: 0650.3827.771 hoặc 0919.010181.

             Tải biểu mẫu tại đây: Biểu mẫu 1b

 

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 2005554