Lấy ý kiến Dự thảo Quy chế Tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh

   Lượt xem: 10004    In bài viết   Độ tương phản  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan đơn vị nghiên cứu Dự thảo, gửi văn bản góp ý về Thanh tra tỉnh tổng hơp, báo cáo. Thời hạn thực hiện trước ngày 27/9/201.

Xem và tải Dự thảo Quy chế tại đây: Dự thảo Quy chế

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3322353