Ký kết giao ước thi đua thanh tra 6 tỉnh Miền Đông Nam Bộ

   Lượt xem: 13049    In bài viết   Độ tương phản  

          Các đơn vị thuộc Cụm thi đua số X tham dự ký kết giao ước thi đua gồm 6 đơn vị là Thanh tra tỉnh Tây Ninh, Thanh tra tỉnh Bình Dương, Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Thanh tra tỉnh Bình Thuận, Thanh tra tỉnh Đồng Nai và Thanh tra tỉnh Bình Phước.

         Năm 2020, Thanh tra tỉnh Tây Ninh là đơn vị Cụm trưởng, Thanh tra tỉnh Bình Dương là Cụm phó.

        

(ảnh Lãnh đạo Thanh tra 6 tỉnh ký giao ước năm 2020)

         Các đơn vị thuộc Cụm thi đua số X tham dự ký kết giao ước thi đua gồm 6 đơn vị là Thanh tra tỉnh Tây Ninh, Thanh tra tỉnh Bình Dương, Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Thanh tra tỉnh Bình Thuận, Thanh tra tỉnh Đồng Nai và Thanh tra tỉnh Bình Phước.

       Năm 2020, Thanh tra tỉnh Tây Ninh là đơn vị Cụm trưởng, Thanh tra tỉnh Bình Dương là Cụm phó.

      Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-TTCP ngày 08/01/2020 của Thanh tra Chính phủ, Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh miền Đông Nam Bộ, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2020 nhằm phát huy truyền thống ngành Thanh tra, tổ chức triển khai phong trào thi đua 2020 đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tạo động lực mạnh mẽ đối với tập thể, cá nhân trong toàn ngành Thanh tra phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, thiết lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, của Ngành và phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp. Thông qua phong trào thi đua để rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm.

       Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận thống nhất nội dung đăng ký thi đua, quy chế thi đua và tiến hành ký kết giao ước thi đua của Cụm thi đua số X năm 2020 với các chỉ tiêu trọng tâm như: Phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch với chất lượng và hiệu quả cao; đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra; tham mưu giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ trên  85% đối với vụ việc mới phát sinh; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên 80%; kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ; thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng, nhất là các giải pháp phòng ngừa đi đôi với tăng cường thanh tra trách nhiệm và tích cực phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng; tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng.

      

       Theo đó, các đơn vị trong Cụm đã cùng ký cam kết giao ước thi đua cùng nhau quyết tâm thi đua, học tập, sáng tạo, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao với chất lượng và hiệu quả cao nhất. Trong đó, tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, rèn luyện đạo đức tác phong của cán bộ thanh tra, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Đồng thời qua đó trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, cùng nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.

Kim Cảnh -VP

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 1987768