Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

   Lượt xem: 20453    In bài viết   Độ tương phản  

        Nhằm đánh giá kết quả của phong trào thi đua yêu nước trong 05 năm qua (2015-2020) được phát động đến toàn thể cán bộ, công chức toàn ngành thanh tra, đã góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đồng thời để kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành thanh tra tỉnh Bình Dương theo Kế hoạch số 28/KH-TTr ngày 05/12/2019 của Thanh tra tỉnh. 

     Qua đó, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Chánh Thanh tra các sở, ngành và Chánh Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tiến hành thực hiện: Xây dựng Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025; tiến hành rà soát lựa chọn, đề nghị tập thể và những cá nhân là những người có thành tích xuất sắc trong công tác và cử đại biểu tham dự Hội nghị đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 63/TTr-VP ngày 06/3/2020 của Thanh tra tỉnh. 

       Các đơn vị tại đề cương báo cáo và mẫu báo cáo thành tích tại đây: Công văn số 63/TTr-VP ngày 06/3/2020 của Thanh tra tỉnh

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3070538