Xét chuyển ngạch để bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên, thanh tra viên chính năm 2020

   Lượt xem: 16406    In bài viết   Độ tương phản  

    Vừa qua, Thanh tra tỉnh đã có văn bản số 275/TTr-VP, đề nghị Giám đốc và Chánh Thanh tra sở, ngành; Chủ tịch và Chánh thanh tra các huyện, thị, thành phố tiến hành rà soát đối chiếu với các tiêu chuẩn và điều kiện, đề nghị xét chuyển ngạch để bổ nhiệm vào thanh tra viên và thanh tra viên chính năm 2020 đối với cán bộ, công chức của đơn vị đúng theo quy định theo Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về Thanh tra viên và cộng tác viên Thanh tra (kèm theo các biểu mẫu)

  Công văn 275/TTr-VP

  Nhận xét chuyển ngạch Thanh tra viên (mẫu 1)

  Bản khai kết quả công thanh tra (mẫu 2)

 Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C (mẫu 3)

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3070541