Công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc chức năng quản lý và giải quyết của Thanh tra tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

   Lượt xem: 10284    In bài viết   Độ tương phản  

Ngày 08/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Thanh tra tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Bình Dương.

Theo đó có 19 thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Thanh tra tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Bình DươngTrong đó bao gồm 05 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh; 05 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện; 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, 05 thủ tục hành chính dùng chung (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã).

Tất cả các Quyết định công bố danh mục, thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Thanh tra tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương trước đây hết hiệu lực thi hành.

Quyết định

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 1987409