Bộ luật Lao động

24/09/2020    In bài viết   Độ tương phản  

Trích yếu

Bộ luật Lao động

Số kí hiệu 45/2019/QH14
Ngày ban hành 20/11/2019
Thể loại Luật
Lĩnh vực Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

 File đính kèm

Văn bản khác
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 52/2019/QH14 25/11/2019

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

2 36/2018/QH14 20/11/2018

Luật phòng, chống tham nhũng 2018.

3 83/2015/QH13 25/06/2015

Quy định về lập, chấp hành, kiểm toán, quyết toán, giám sát ngân sách nhà nước.

4 91/2017/NĐ-CP 31/07/2017

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, bao gồm: Nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định khen thưởng; trình tự thủ tục khen thưởng; quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể được khen thưởng.

5 39/2013/QH13 16/11/2013

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Tìm cách để tố cáo nặc danh
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 497703