Thông tư 01/2021/TT-TTCP

17/03/2021    In bài viết   Độ tương phản  

Số kí hiệu 01/2021/TT-TTCP
Trích yếu

Thông tư quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

Ngày ban hành 11/03/2021
Ngày hiệu lực 01/05/2021
Lĩnh vực Khiếu nại – tố cáo
Thể loại Thông tư
Cơ quan ban hành Thanh tra chính phủ

 File đính kèm

Văn bản khác
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 124/2020/NĐ-CP 19/10/2020

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại (thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ)

2 75/2012/NĐ-CP 30/10/2012

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại. 

3 31/2019/NĐ-CP 10/04/2019

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo.

4 25/2018/QH14 12/06/2018

Luật tố cáo

5 05/2013/TT-TTCP 29/07/2013

Thông tư quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo.

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 1987845