Nghị định về công tác văn thư

24/09/2020    In bài viết   Độ tương phản  

Trích yếu

Nghị định về công tác văn thư

Số kí hiệu 30/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/03/2020
Thể loại Nghị định
Lĩnh vực Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành Chính phủ

 File đính kèm

Văn bản khác
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 91/2017/NĐ-CP 31/07/2017

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

2 112/2020/NĐ-CP 18/09/2020

Về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

3 64/2014/NĐ-CP 26/06/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

4 76/2012/NĐ-CP 03/10/2012

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tố cáo

5 12/2015/QĐ-UBND 06/04/2015

Ban hành Quy định về quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tìm cách để tố cáo nặc danh
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 497773