Thông tư này quy định về nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng, tổ chức trao tặng và quyền lợi, trách nhiệm của cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”.

18/09/2018    In bài viết   Độ tương phản  

Trích yếu

Thông tư này quy định về nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng, tổ chức trao tặng và quyền lợi, trách nhiệm của cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”.

Số kí hiệu 01/2017/TT-TTCP
Ngày ban hành 10/04/2017
Thể loại Khác
Lĩnh vực Thông tư
Cơ quan ban hành Thanh tra chính phủ

 File đính kèm

Văn bản khác
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 30/2020/NĐ-CP 05/03/2020

Nghị định về công tác văn thư

2 45/2019/QH14 20/11/2019 Bộ luật Lao động
3 52/2019/QH14 25/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
4 45/2018/QĐ-TTg 09/11/2018

Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước

5 112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức
Tìm cách để tố cáo nặc danh
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 531266