Nghị định 138/2020/NĐ-CP

08/01/2021    In bài viết   Độ tương phản  

Số kí hiệu 138/2020/NĐ-CP
Trích yếu

Nghị định này quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Ngày ban hành 27/11/2020
Ngày hiệu lực 01/12/2020
Lĩnh vực Khác
Thể loại Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ

 File đính kèm

Văn bản khác
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 30/2020/NĐ-CP 05/03/2020

Nghị định về công tác văn thư

2 45/2019/QH14 20/11/2019 Bộ luật Lao động
3 52/2019/QH14 25/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
4 45/2018/QĐ-TTg 09/11/2018

Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước

5 112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức
Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 683324