Phòng chống tham nhũng


 Lượt xem: 1434

     Ngày 20 tháng 11 năm 2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH

 Lượt xem: 1838

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nh

 Lượt xem: 2058

Xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ là hiện tượng có thể quan sát được khá rõ trong nền công vụ Việt Nam những năm gần đây. Bên cạnh những hiện tượng xung đột

 Lượt xem: 2572

Các tổ chức chính trị - xã hội là những bộ phận cấu thành hệ thống chính trị của nước ta, được hình thành theo nguyên tắc tự nguyện và

 Lượt xem: 2213

Nhà nước pháp quyền là nhà nước mà ở đó công dân sống và làm việc theo pháp luật, mọi hành vi vi phạm pháp luật cần phải được phát hiện v&agra

 Lượt xem: 1047

Thanh tra tỉnh tiến hành triển khai tổng kết việc thực hiện Đề án "“Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” đến các cơ quan, đơn vị, địa phương 

 Lượt xem: 5207

    Thực hiện trách nhiệm theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Bình Dương với trọng tâm theo dõi là việc thi hành Luật phòng,

 Lượt xem: 24396

    Thực hiện Kế hoạch tổ chức cuộc thi 'Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Bình Dương tổ

 Lượt xem: 952

Thực hiện Kế hoạch số 1006/KH-TTCP ngày 28/6/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối vớ

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 1987455