Phòng chống tham nhũng


 Lượt xem: 6308

Thực hiện Kế hoạch số 5911/KH-UBND ngày 02/12/2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt. Sáng ngày 26/3/2021, Đồng chí

 Lượt xem: 6398

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị đ

 Lượt xem: 7183

      Phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, lâu dài, xuyên suốt quá tr&

 Lượt xem: 6638

Ngày 22/12/2020, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về Luật phòng, chống tham nhũ

 Lượt xem: 11703

Một số điểm mới của Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người c

 Lượt xem: 11749

Ngày 19/03/2019, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018

 Lượt xem: 10587

Chương trình hội nghị

 Lượt xem: 10334

Ngày 27/7/2018, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành cho toàn thể cán bộ thanh tra, giảng viên, giáo viên của các trường toàn tỉnh Bình Dương.

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 1987416