Phòng chống tham nhũng


 Lượt xem: 4297

Các tổ chức chính trị - xã hội là những bộ phận cấu thành hệ thống chính trị của nước ta, được hình thành theo nguyên tắc tự nguyện và

 Lượt xem: 6634

Nhà nước pháp quyền là nhà nước mà ở đó công dân sống và làm việc theo pháp luật, mọi hành vi vi phạm pháp luật cần phải được phát hiện v&agra

 Lượt xem: 1728

Thanh tra tỉnh tiến hành triển khai tổng kết việc thực hiện Đề án "“Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” đến các cơ quan, đơn vị, địa phương 

 Lượt xem: 5981

    Thực hiện trách nhiệm theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Bình Dương với trọng tâm theo dõi là việc thi hành Luật phòng,

 Lượt xem: 29656

    Thực hiện Kế hoạch tổ chức cuộc thi 'Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Bình Dương tổ

 Lượt xem: 1613

Thực hiện Kế hoạch số 1006/KH-TTCP ngày 28/6/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối vớ

 Lượt xem: 7060

Thực hiện Kế hoạch số 5911/KH-UBND ngày 02/12/2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt. Sáng ngày 26/3/2021, Đồng chí

 Lượt xem: 7350

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị đ

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3070507