Hoạt động ngành


 Lượt xem: 13024

           Theo Công văn số 370/TCBTT-ĐT ngày 10/6/2019 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020.

 Lượt xem: 8078

    Toàn ngành Thanh tra tỉnh Bình Dương nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/05/2019 của Thanh tra Chính phủ về vi

 Lượt xem: 18951

Thi nâng ngạch Thanh tra viên lên thanh viên chính

 Lượt xem: 6853

       Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

 Lượt xem: 17468

Hồ sơ thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính năm 2018

 Lượt xem: 18016

Xét bổ nhiệm thanh tra viên và xét chuyển bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên chính năm 2018

 Lượt xem: 4831

Tiếp đoàn Thanh tra Chính phủ thống nhất Định hướng Chương trình Thanh tra năm 2019 

 Lượt xem: 4653

Tham gia Hội thao khối Nội chính lần thứ II năm 2018

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 2005543