Hoạt động ngành


 Lượt xem: 8707

Xét bổ nhiệm thanh tra viên và xét chuyển bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên chính năm 2018

 Lượt xem: 4584

Tiếp đoàn Thanh tra Chính phủ thống nhất Định hướng Chương trình Thanh tra năm 2019 

 Lượt xem: 4466

Tham gia Hội thao khối Nội chính lần thứ II năm 2018

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 683042