Tiếp công dân


 Lượt xem: 2653

Sáng ngày 22 tháng 4 năm 2021, Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo làm vi

 Lượt xem: 4548

Ngày 28/8/2015, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương ký Quyết định số 120a/QĐ-TTr về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Thanh tra tỉnh Bình Dương

 Lượt xem: 4486

Ngày 28/8/2015, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương ký Quyết định số 121a/QĐ-TTr về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân tại Thanh tra tỉnh Bình Dương

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 1133828