Tiếp công dân


 Lượt xem: 2045

Ngày 28/8/2015, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương ký Quyết định số 120a/QĐ-TTr về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Thanh tra tỉnh Bình Dương

 Lượt xem: 1976

Ngày 28/8/2015, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương ký Quyết định số 121a/QĐ-TTr về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân tại Thanh tra tỉnh Bình Dương

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 783622