Thanh tra
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
02/2021/TT-TTCP 22/03/2021

Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

07/2012/NĐ-CP 09/02/2012

Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành

07/2015/TTLT-TTCP-NHNN 25/11/2015

Hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra

04/2015/TT-TTCP 09/07/2015

Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra

08/2015/TT-TTCP 15/12/2015

Quy định về Sổ nhật ký đoàn thanh tra

08/2015/TT-BCA 27/01/2015

Quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Thanh tra

01/2014/TT-TTCP 23/04/2014

Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra

03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP 18/10/2018

Quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra

08/2014/TT-TTCP 24/11/2014

Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra

1885/QĐ-TTCP 31/07/2012

Ban hành quy chế công khai kết luận thanh tra của Thanh tra chính phủ

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3321966