Tiếp công dân
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
121a/QĐ-TTr 28/08/2015

Quy chế tổ chức tiếp công dân của Thanh tra tỉnh Bình Dương

12/2017/NQ-HĐND 15/12/2017

Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Dương

06/2014/TT-TTCP 31/10/2014

Thông tư quy định quy trình tiếp công dân.

64/2014/NĐ-CP 26/06/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

42/2013/QH13 25/11/2013

Luật Tiếp Công Dân

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 1134136