Khiếu nại – tố cáo
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
76/2012/NĐ-CP 03/10/2012

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tố cáo

11/2018/QĐ-UBND 02/05/2018

Về việc bãi bỏ quyết định số 49/2013/QĐ-UBND Ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh về chế độ bồi dượng với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân,xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Dương

12/2015/QĐ-UBND 06/04/2015

Ban hành Quy định về quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương

03/2011/QH13 11/11/2011

Luật Tố cáo

02/2011/QH13 11/11/2011

Luật Khiếu nại

11/2015/QĐ-UBND 03/04/2015

Ban hành Quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 2005541