Phòng, chống tham nhũng
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
27/2012/QH13 23/11/2012

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng 

59/2013/NĐ-CP 17/06/2013

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng 

08/2013/TT/TTCP 31/10/2013

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

04/2014/TT-TTCP 18/09/2014

Thông tư quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 683302