17 tháng mười 2018  
     
 Văn bản pháp luật
LẤY Ý KẾN GÓP Ý VỀ DỰ THẢO LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG (SỬA ĐỔI)
In      Gửi tới [ Trở về ]
DuthaoLPCTNsuadoi(layykien).doc
Xem bài viết theo ngày Đầu trang
Bản quyền thuộc về Thanh Tra Tỉnh Bình Dương Đăng Nhập 
Giấy phép của Cục báo chí - Bộ Văn hóa - Thông tin số: _ _ _/CP-BC ngày __/__/200_
Người chịu trách nhiệm chính: Lê Thành Tài - Phó Chánh Thanh Tra Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ: 473 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương - Email: thanhtra@binhduong.gov.vn