17 tháng mười 2018  
     
 Đề án 30
Giải quyết khiếu nại tố cáo - Thủ tục tiếp dân

Thủ tục tiếp dân trong giải quyết khiếu nại tố cáo

Thủ tục tiếp công dân
-
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định.
Bước 2: Công dân đến phòng tiếp dân Thanh tra tỉnh Bình Dương (địa chỉ: 473 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) nộp đơn khiếu nại, tố cáo hoặc trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo.
Cán bộ tiếp công dân kiểm tra giấy tờ tùy thân, đơn và các tài liệu kèm theo, ghi chép vào sổ theo dõi tiếp công dân:
+ Nếu khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng đơn vị mình và đầy đủ hồ sơ thì tiếp nhận và viết phiếu biên nhận, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ để tiếp nhận.
+ Nếu khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền.
+ Đối với đơn khiếu nại không đủ điều kiện để được thụ lý giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo thì trả lời rõ cho công dân.
+ Trường hợp đơn khiếu nại có chữ ký của nhiều người thì hướng dẫn người khiếu nại viết đơn riêng.
+ Trường hợp công dân trình bày trực tiếp không có đơn, cán bộ tiếp công dân có trách nhiệm hướng dẫn công dân viết thành đơn (theo mẫu) hoặc ghi lại ý kiến trình bày và yêu cầu công dân ký tên xác nhận.
Bước 3: Trả kết quả theo ngày hẹn ghi trên giấy biên nhận.
-
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại phòng tiếp dân Thanh tra tỉnh Bình Dương.
-
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
 
+ Thành phần hồ sơ
- Đơn khiếu nại (Theo mẫu); Đơn tố cáo (theo mẫu) hoặc bản ghi lời khiếu nại, tố cáo.
- Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân - photo)
- Các tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo.
* Trường hợp uỷ quyền hoặc đại diện thì người được uỷ quyền hoặc người đại diện phải có văn bản uỷ quyền hoặc văn bản đại diện có xác nhận của UBND cấp xã nơi người khiếu nại cư trú (theo mẫu).
 
+ Số lượng hồ sơ:
1 (bộ)
-
Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc
-
Đối tượng thực hiện TTHC:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Thanh tra tỉnh.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra tỉnh.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):
-
Cơ quan thực hiện TTHC:
Tổ chức và cá nhân                                                                                                                          
-
Kết quả thực hiện TTHC:
Biên nhận nhận đơn
-
Lệ phí (nếu có):
 
-
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):
Đơn khiếu nại (Theo mẫu)
Đơn tố cáo (Theo mẫu)
Giấy uỷ quyền (Theo mẫu)
-
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có):
Quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân:
- Xuất trình giấy tờ tùy thân, tuân thủ nội quy tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân;
- Trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của mình và ký xác nhận những nội dung đã trình bày;
- Được hướng dẫn, giải thích về việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo;
- Cử đại diện để trình bày với người tiếp công dân trong trường hợp có nhiều người khiếu nại, tố cáo cùng một nội dung;
- Được khiếu nại, tố cáo về những hành vi sai trái, cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu của người tiếp công dân.
 Nghiêm cấm việc cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu đối với công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh
Nghiêm cấm việc gây rối trật tự ở nơi tiếp công dân, vu cáo, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan nhà nước, người thi hành nhiệm vụ, công vụ.
-
Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.
 - Nghị định số 89/CP ngày 07/08/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế tiếp công dân.
- Thông tư số 1178/TT-TTNN ngày 25/09/1997 của Thanh tra Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định số 89/CP ngày 07/08/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế Tổ chức tiếp công dân.
- Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 10/05/2007 của UBND tỉnh quy định trình tự, thủ tục tiếp công dân, tiếp nhận đơn và giải quyết đơn tranh chấp đất đai, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
In      Gửi tới [ Trở về ]
Xem bài viết theo ngày Đầu trang
Bản quyền thuộc về Thanh Tra Tỉnh Bình Dương Đăng Nhập 
Giấy phép của Cục báo chí - Bộ Văn hóa - Thông tin số: _ _ _/CP-BC ngày __/__/200_
Người chịu trách nhiệm chính: Lê Thành Tài - Phó Chánh Thanh Tra Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ: 473 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương - Email: thanhtra@binhduong.gov.vn