18 tháng mười 2018  
     
 Đề án 30
Giải quyết khiếu nại, tố cáo - Thủ tục giải quyết tố cáo
Giải quyết khiếu nại, tố cáo - Thủ tục giải quyết tố cáo
Thủ tục giải quyết tố cáo
-
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định.
Bước 2: Công dân đến nộp đơn tố cáo (theo mẫu) hoặc trình bày nội dung tố cáo tại Phòng Tiếp dân UBND tỉnh, số 1, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương hoặc gửi qua đường Bưu điện.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ:
+ Nếu đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì phải thụ lý để giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định;
 + Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì chậm nhất trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được phải chuyển đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo và các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có) cho người có thẩm quyền giải quyết;
 + Không xem xét, giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký hoặc những tố cáo đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nay tố cáo lại nhưng không có bằng chứng mới;
 + Nếu tố cáo hành vi phạm tội thì chuyển cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát xử lý.
 + Trong trường hợp hành vi bị tố cáo gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, của tập thể, tính mạng, tài sản của công dân thì cơ quan nhận được đơn phải thông báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn.
 + Trong trường hợp người tố cáo trình bày trực tiếp thì người tiếp nhận phải ghi rõ nội dung tố cáo, họ tên, địa chỉ người tố cáo; khi cần thiết thì ghi âm lời tố cáo. Bản ghi nội dung tố cáo phải cho người tố cáo đọc lại , nghe lại và ký xác nhận.
 + Khi tiếp nhận thông tin, tài liệu do người tố cáo, người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thì người giải quyết tố cáo phải làm giấy biên nhận, có chữ ký của người tiếp nhận và người cung cấp.           
Bước 3: Trả kết quả theo ngày hẹn ghi trên giấy biên nhận (nếu nhận trực tiếp), thông báo chuyển đơn (nếu đơn không thuộc thẩm quyền) hoặc thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo qua đường bưu điện.
-
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp nộp đơn tại trụ sở Phòng Tiếp dân UBND tỉnh hoặc gởi qua đường bưu điện.
-
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
 
+ Thành phần hồ sơ:
- Đơn tố cáo (Theo mẫu)
- Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân - photo)
- Các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến nội dung tố cáo.
 
+ Số lượng hồ sơ:
1 (bộ)
-
Thời hạn giải quyết:
- Thông thường không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết;
- Phức tạp không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.
-
Đối tượng thực hiện TTHC:
Tổ chức và cá nhân
-
Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Thanh tra tỉnh
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra tỉnh
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):
-
Kết quả thực hiện TTHC:
Thông báo kết quả giải quyết tố cáo
-
Lệ phí (nếu có):
Không
-
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):
Đơn tố cáo (Theo mẫu)
-
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có):
Người tố cáo phải gửi đơn đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Trong đơn phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ người tố cáo; nội dung tố cáo.
-
Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.
 - Nghị định số 89/CP ngày 07/08/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế tiếp công dân.
- Thông tư số 1178/TT-TTNN ngày 25/09/1997 của Thanh tra Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định số 89/CP ngày 07/08/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế Tổ chức tiếp công dân.
- Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 10/05/2007 của UBND tỉnh quy định trình tự, thủ tục tiếp công dân, tiếp nhận đơn và giải quyết đơn tranh chấp đất đai, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 
In      Gửi tới [ Trở về ]
 
Các Đề án 30 đã đưa
   Giải quyết khiếu nại, tố cáo - Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu (22:17 - 17/11/2010)
   Giải quyết khiếu nại tố cáo - Thủ tục xử lý đơn thư (22:16 - 17/11/2010)
   Giải quyết khiếu nại tố cáo - Thủ tục tiếp dân (22:15 - 17/11/2010)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang
Bản quyền thuộc về Thanh Tra Tỉnh Bình Dương Đăng Nhập 
Giấy phép của Cục báo chí - Bộ Văn hóa - Thông tin số: _ _ _/CP-BC ngày __/__/200_
Người chịu trách nhiệm chính: Lê Thành Tài - Phó Chánh Thanh Tra Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ: 473 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương - Email: thanhtra@binhduong.gov.vn