18 tháng mười 2018  
     
 Đề án 30
Giải quyết khiếu nại, tố cáo - Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu
Giải quyết khiếu nại, tố cáo - Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu
-
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định.
Bước 2: Công dân đến nộp đơn khiếu nại tại Phòng Tiếp dân UBND tỉnh, số 1, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương hoặc gửi qua đường Bưu điện.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ :
 + Nếu đơn thuộc thẩm quyền giải quyết và đầy đủ hồ sơ thì tiếp nhận và viết phiếu biên nhận, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ để tiếp nhận.
 + Nếu đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền. Đối với đơn khiếu nại không đủ điều kiện để được thụ lý giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo thì trả lời rõ cho người khiếu nại. (Nếu đơn gửi qua đường Bưu điện thì có phiếu hướng dẫn cho người khiếu nại)
Bước 3: Trả kết quả theo ngày hẹn ghi trên giấy biên nhận (nếu gửi trực tiếp), nhận phiếu hướng dẫn (nếu gửi qua Bưu điện), nhận được Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Ủy ban nhân dân cùng cấp (nếu vụ việc thuộc thẩm quyền thụ lý giải quyết)
-
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp nộp đơn tại trụ sở Phòng Tiếp dân UBND tỉnh hoặc gởi qua đường bưu điện.
-
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
 
+ Thành phần hồ sơ:
- Đơn khiếu nại (Theo mẫu)
- Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân - photo)
- Các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến nội dung khiếu nại, vụ việc khiếu nại.
* Trường hợp uỷ quyền hoặc đại diện thì người được uỷ quyền hoặc người đại diện phải có văn bản uỷ quyền hoặc văn bản đại diện có xác nhận của UBND cấp xã nơi người khiếu nại cư trú.
 
+ Số lượng hồ sơ:
1 (bộ)
-
Thời hạn giải quyết:
- Thông thường: 30 ngày làm việc, vụ việc phức tạp: không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý giải quyết.
- Vùng sâu vùng xa đi lại khó khăn: Thông thường không quá 45 ngày làm việc, vụ việc phức tạp: không quá 60 ngày làm việc.
-
Đối tượng thực hiện TTHC:
Tổ chức và cá nhân
-
Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Thanh tra tỉnh
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra tỉnh
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):
-
Kết quả thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính
-
Lệ phí (nếu có):
Không
-
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):
- Đơn khiếu nại (Theo mẫu)
- Giấy uỷ quyền (Theo mẫu)
-
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có):
Cơ quan nhà nước thụ lý khiếu nại để giải quyết khi có đủ các điều kiện sau đây:
- Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.
- Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định tại Điều 1 Nghị định này.
- Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo
- Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai.
- Việc khiếu nại chưa được toà án thụ lý để giải quyết.
-
Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.
 - Nghị định số 89/CP ngày 07/08/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế tiếp công dân.
- Thông tư số 1178/TT-TTNN ngày 25/09/1997 của Thanh tra Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định số 89/CP ngày 07/08/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế Tổ chức tiếp công dân.
- Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 10/05/2007 của UBND tỉnh quy định trình tự, thủ tục tiếp công dân, tiếp nhận đơn và giải quyết đơn tranh chấp đất đai, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
In      Gửi tới [ Trở về ]
 
Các Đề án 30 đã đưa
   Giải quyết khiếu nại tố cáo - Thủ tục xử lý đơn thư (22:16 - 17/11/2010)
   Giải quyết khiếu nại tố cáo - Thủ tục tiếp dân (22:15 - 17/11/2010)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang
Bản quyền thuộc về Thanh Tra Tỉnh Bình Dương Đăng Nhập 
Giấy phép của Cục báo chí - Bộ Văn hóa - Thông tin số: _ _ _/CP-BC ngày __/__/200_
Người chịu trách nhiệm chính: Lê Thành Tài - Phó Chánh Thanh Tra Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ: 473 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương - Email: thanhtra@binhduong.gov.vn