18 tháng mười 2018  
     
      
 Thanh tra Kinh Tế xã hội
Thanh tra tỉnh Bình Dương thành lập Đoàn thanh tra chuyên đề về quy hoạch và quản lý, sử dụng đất năm 2011

Ngày 29/3/2011 Phòng nghiệp vụ 2 Thanh tra tỉnh Bình Dương tiến hành công bố quyết định  Đoàn thanh tra chuyên đề về quy hoạch và quản lý, sử dụng đất năm 2011. Đối tượng thanh tra lần này là UBND các cấp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan.

Nhiệm vụ của Đoàn thanh tra trong đợt này đi vào thanh tra 2 nội dung chính: Thứ nhất là về công tác quy hoạch: Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác lập, xét và duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bao gốm cả quy hoạch xây dựng. Thứ hai là về công tác quản lý, sử dụng đất đai: Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý về đấu tư xây dựng và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đối với UBND các cấp, các Sở, ban ngành liên quan và tổ chức cá nhân trong việc thực hiện đầu tư dự án. Thời kỳ thanh tra: từ năm 2001 cho đến thời diểm hiện nay.

In      Gửi tới [ Trở về ]
 
Các Thanh tra Kinh Tế xã hội đã đưa
   Thông qua Luật Thanh tra sửa đổi (03:06 - 19/11/2010)
   Tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (22:17 - 17/11/2010)
   Xác minh tài sản ở nước ngoài của ứng viên Quốc hội (17:04 - 01/10/2009)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang
Bản quyền thuộc về Thanh Tra Tỉnh Bình Dương Đăng Nhập 
Giấy phép của Cục báo chí - Bộ Văn hóa - Thông tin số: _ _ _/CP-BC ngày __/__/200_
Người chịu trách nhiệm chính: Lê Thành Tài - Phó Chánh Thanh Tra Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ: 473 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương - Email: thanhtra@binhduong.gov.vn