18 tháng mười 2018  
     
      
 Nội Chính Văn Xã
Thanh tra tỉnh Bình Dương Thành lập Đoàn thanh tra Dự án địa đạo Tam Giác Sắt thuộc xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư.
Căn cứ chương trình công tác thanh tra số 209/CTr-TTr ngày 16/12/2010 của Thanh tra tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 4113/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 về việc phê duyệt chương trình công tác thanh, kiểm tra năm 2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Ngày 22/03/2011, Đoàn thanh tra theo quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 15 tháng 03 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tiến hành công bố Quyết định thanh tra về Dự án Địa đạo Tam Giác Sắt thuộc xã An Tây, huyện Bến Cát tại Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch.
Mục đích việc thanh tra nhằm kết luận đánh giá trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc triển thực hiện dự án. Tổng hợp đánh giá các mặt làm được cũng như các mặt chưa làm được, nhận xét các ưu, khuyết điểm, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của Sở Văn hóa thể thao và du lịch, của chủ đầu tư trong việc thực hiện dự án, trên cơ sở đó Thanh tra tỉnh báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý, chấn chỉnh các thiếu sót nhằm nâng cao chất lượng xây dựng triển khai dự án.

 

 

 

In      Gửi tới [ Trở về ]
Xem bài viết theo ngày Đầu trang
Bản quyền thuộc về Thanh Tra Tỉnh Bình Dương Đăng Nhập 
Giấy phép của Cục báo chí - Bộ Văn hóa - Thông tin số: _ _ _/CP-BC ngày __/__/200_
Người chịu trách nhiệm chính: Lê Thành Tài - Phó Chánh Thanh Tra Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ: 473 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương - Email: thanhtra@binhduong.gov.vn