18 tháng mười 2018  
     
      
 Thông tin Khiếu nại tố cáo
THÔNG TIN TÌM KIẾM
Năm Cơ quan giải quyết
Họ tên người khiếu tố
Địa chỉ cá nhân, tổ chức
Thuộc địa bàn Loại đơn
Số công văn cấp thẩm quyền Công văn từ ngày      Đến ngày   
Số quyết định thụ lý Quyết định từ ngày      Đến ngày   
Cán bộ thụ lý
Số báo cáo xác minh Xác minh từ ngày      Đến ngày   
Số QĐ giải quyết QĐ từ ngày      Đến ngày   
Người tạo Số biên nhận
THANH TRA TỈNH

STT

Họ tên

Số biên nhận

Tóm tắt nội dung

Công văn UBND Tỉnh/Huyện

Quyết định thụ lý

Gia hạn giải quyết của UBND Tỉnh/ Huyện

Quá trình giải quyết

Kết quả giải quyết

Số, ngày tháng

Thời hạn giải quyết

Số, ngày tháng

Cán bộ thụ lý

Thời gian thụ lý

BCXM(Số, ngày tháng)

Đã có quyết định giải quyết của UBND tỉnh/ Huyện/ Sở

1 Lâm Thị Ếch 01723160026 Kiến nghị xem xét giải quyết việc cấp giấy chứng nhận 6316 08/12/2015 Phòng TN& MT thị xã
Yêu cầu giải quyết đơn Lâm Thị Ếch.PDF
2 Phạm Hồng Tươi 01723160024 Kiến nghị xem xét bổ sung bồi thường, hỗ trợ đối với CV 6021 23/11/2015 Phòng Tài chính-Kế h
Yêu cầu giải quyết đơn Phạm HỒng Tươi.PDF
3 Nguyễn Hoàng Tâm 01723160019 Khiếu nại Công văn số 5539/UBND-TD ngày 28/10/2015 5287 23/11/2015 Phòng Tài chính-Kế hoạch
Xac minh đơn ông Nguyễn Hoàng Tâm.PDF
4 Lê Văn Dũng 01723160022 Kiến nghị xem xét việc UBND phường Khánh Bình vận CV 5784 09/11/2015
Yeu cau giải quyết đơn Lê Văn Dũng.PDF
5 29 hộ dân phường Thái Hòa 01723160023 Kiến nghị xem xét gia hạn thời gian chấm dứt hoạt CV 5783 09/11/2015 Phòng Kinh tế
yeu cầu giải quyết đơn 29 hộ THái Hòa.PDF
6 Lâm Văn Hùng 01723160025 Kiến nghị xem xét điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 6317 08/12/2015 Phòng TN& MT thị xã Tân Uyên
Yuê cầu giải quyết đơn ông Lâm Văn Hùng.PDF
7 28 hộ dân buôn bán Chợ Quang Vinh I Khánh Bình 01723160027 phản ánh Công ty TNHH Quang Vinh không thực hiện các 5787 09/11/2015 Thanh tra thị xã
yêu câu giải quyết đơn thư của các hộ dân Chợ Quang Vinh I (Khánh Bình).PDF
8 Bùi Thị Hương 01723160020 Đề nghị xem xét giảm mức xử phạt vi phạm hành chính Cv 5624 02/11/2015 Phòng TN& MT thị xã Tân Uyên
Yeu cau giải quyết don Bùi Thị Hương.PDF
9 Đỗ Hoàng Miên 01723160016 Khiếu nại văn bản số 5337/UBND-TD ngày 13/10/2015 4932 30/10/2015 Thanh tra thị xã
QĐ 4932 vv xác minh nd khiếu nại của ông Đỗ Hoàng Miên.PDF
10 Nguyễn Văn Hùng 01723160017 Khiếu nại văn bản số 5336/UBND-TD ngày 13/10/2015 4931 30/10/2015 Thanh tra thị xã
QĐ 4931 vv xác minh nd khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hùng.PDF
Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 
Bản quyền thuộc về Thanh Tra Tỉnh Bình Dương Đăng Nhập 
Giấy phép của Cục báo chí - Bộ Văn hóa - Thông tin số: _ _ _/CP-BC ngày __/__/200_
Người chịu trách nhiệm chính: Lê Thành Tài - Phó Chánh Thanh Tra Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ: 473 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương - Email: thanhtra@binhduong.gov.vn