18 tháng mười 2018  
     
 Đề án 1133
Kế hoạch Thực hiện Đề án tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2014-2016
In      Gửi tới [ Trở về ]
PC XKT kế hoạch 2313 TTPBGDPL 2014-2016.pdf
 
Các Đề án 1133 đã đưa
   Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động (17:58 - 14/09/2015)
   Triển khai Luật Tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành (18:24 - 13/09/2015)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang
Bản quyền thuộc về Thanh Tra Tỉnh Bình Dương Đăng Nhập 
Giấy phép của Cục báo chí - Bộ Văn hóa - Thông tin số: _ _ _/CP-BC ngày __/__/200_
Người chịu trách nhiệm chính: Lê Thành Tài - Phó Chánh Thanh Tra Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ: 473 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương - Email: thanhtra@binhduong.gov.vn