18 tháng mười 2018  
     
 Đề án 1133
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN KỸ NĂNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tuyên truyền, phổ biến Công ước liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng; Luật phòng, chống tham nhũng

In      Gửi tới [ Trở về ]
 
Các Đề án 1133 đã đưa
   Kế hoạch Thực hiện Đề án tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2014-2016 (18:00 - 14/09/2015)
   Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động (17:58 - 14/09/2015)
   Triển khai Luật Tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành (18:24 - 13/09/2015)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang
Bản quyền thuộc về Thanh Tra Tỉnh Bình Dương Đăng Nhập 
Giấy phép của Cục báo chí - Bộ Văn hóa - Thông tin số: _ _ _/CP-BC ngày __/__/200_
Người chịu trách nhiệm chính: Lê Thành Tài - Phó Chánh Thanh Tra Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ: 473 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương - Email: thanhtra@binhduong.gov.vn