Tin tức


 Lượt xem: 136

Giám định nói chung là hoạt động khoa học, sử dụng những kiến

 Lượt xem: 153

NGHỊ QUYẾT SỐ 168/NQ-CP NGÀY 11/10/2023 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHIẾN LƯỢC QUỐC

 Lượt xem: 1838

Nghị định Số 03/2024/NĐ-CP do Chính phủ mới ban hành, quy định rõ về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ và cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ng&a

 Lượt xem: 1874

Từ ngày 05/3/2024, Thông tư số 01/2024/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định về chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và

 Lượt xem: 1848

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có

 Lượt xem: 1817

Luật Tố cáo năm 2018 đã dành Chương VI, gồm 12 điều quy định cụ thể việc bảo vệ người tố cáo nhằm bảo vệ, khuyến khích, động viên cá nhân, công dân dũng cảm đấu tranh chống lại các hành vi vi phạm pháp luật, giúp cơ quan nhà nước có thẩm q

 Lượt xem: 2902

Ngày 16/01/2024, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 5317339