Tin tức


  24/09/2020  Lượt xem: 70

10 chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ ngày 01/9/2020

  16/09/2020  Lượt xem: 213

​Công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Thanh tra tỉnh/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Bình Dương​

  18/08/2020  Lượt xem: 731

       Để có cơ sở trình Hội đồng xét duyệt chuyển ngạch để bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên năm 2020

  07/07/2020  Lượt xem: 1555

Thanh tra tỉnh thông báo danh sách: Người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển chức danh Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Thanh tra tỉnh

  01/04/2020  Lượt xem: 2529

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

  06/03/2020  Lượt xem: 4850

Hướng dẫn báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015

  12/02/2020  Lượt xem: 2894

         Ngà

Tìm cách để tố cáo nặc danh
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 474561