Tin tức


  08/10/2020  Lượt xem: 167

Vai trò giám sát của Ban thanh tra nhân dân đối với hoạt động của chính quyền và trong phòng, chống tham nhũng ở Việt nam

  01/10/2020  Lượt xem: 243

Toàn bộ chính sách mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10/2020

 

  24/09/2020  Lượt xem: 352

10 chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ ngày 01/9/2020

  16/09/2020  Lượt xem: 482

​Công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Thanh tra tỉnh/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Bình Dương​

  18/08/2020  Lượt xem: 1024

       Để có cơ sở trình Hội đồng xét duyệt chuyển ngạch để bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên năm 2020

  07/07/2020  Lượt xem: 1835

Thanh tra tỉnh thông báo danh sách: Người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển chức danh Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Thanh tra tỉnh

  01/04/2020  Lượt xem: 2795

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Tìm cách để tố cáo nặc danh
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 497713