Tin tức


 Lượt xem: 225

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc kiện toàn cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Thanh tra tỉnh.​

 Lượt xem: 249

(BDO) Ngày 2-4, tại hội trường Thanh tra tỉnh đã diễn ra buổi ký kết giao ước thi đua năm 2021 của khối thi đua nội chính. Dự buổi lễ ký kết giao ước thi đua có đại diện

 Lượt xem: 267

Ngày 29/3/2021, UBND tỉnh Bình Dương đã có Thông báo kết luận thanh tra số 82/TB-UBND về việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại huyện Dầu Tiếng.

 Lượt xem: 269

Ngày 29/3/2021, UBND tỉnh Bình Dương đã có Thông báo kết luận thanh tra số 83/TB-UBND về việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại thị xã Bến Cát.

 Lượt xem: 330

Thực hiện Kế hoạch số 5911/KH-UBND ngày 02/12/2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt. Sáng ngày 26/3/2021, Đồng chí

 Lượt xem: 297

Ngày 29/3/2021, Chi bộ Thanh tra tỉnh đã tổ chức lế kết nạp đảng viên mới cho Đồng chí Nguyễn Thành Khương Duy - Thanh tra viên thuộc Phòng Nghiệp vụ 1.
 

 Lượt xem: 687

Để thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ theo Công văn số 4966/UBND-NC ngày 08/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Quyết định số 30/QĐ-TTr ngày 10/3/2021 của Ch&

 Lượt xem: 604

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị đ

 Lượt xem: 573

Để thực hiện tốt Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2021 của Chính phủ về công tác văn thư lưu trữ và Công văn số 4966/UBND-NC ngày 08/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh B&ig

 Lượt xem: 568

Thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/201 của Thanh tra Chính phủ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2021.

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 783604