Tin tức


 Lượt xem: 4117

Thanh tra Chính phủ đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khi

 Lượt xem: 5351

Sáng 12-12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng, chống t

 Lượt xem: 5732

Ngày 28/8/2015, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương ký Quyết định số 120a/QĐ-TTr về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Thanh tra tỉnh Bình Dương

 Lượt xem: 5665

Ngày 28/8/2015, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương ký Quyết định số 121a/QĐ-TTr về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân tại Thanh tra tỉnh Bình Dương

 Lượt xem: 8109

Một số điểm mới của Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người c

 Lượt xem: 5961

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và bi

 Lượt xem: 5525

10 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2020

 

 Lượt xem: 7254

       Ngày 19-11, Ngành Thanh tra Bình Dương tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2020 và kỷ n

 Lượt xem: 5612

Hội nghị đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm CSDL về báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 1305988