Tin tức


 Lượt xem: 5218

    Thực hiện trách nhiệm theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Bình Dương với trọng tâm theo dõi là việc thi hành Luật phòng,

 Lượt xem: 3797

Thực hiện Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 10/09/2021 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Sáng ngày

 Lượt xem: 3974

Thanh tra tỉnh kính gửi các cơ quan, đơn vị nghiên cứu đóng góp ý kiến Dự thảo Quy chế Tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh.

 Lượt xem: 3600

(Chinhphu.vn) - Quy định mới về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng; giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liê

 Lượt xem: 24470

    Thực hiện Kế hoạch tổ chức cuộc thi 'Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Bình Dương tổ

 Lượt xem: 959

Thực hiện Kế hoạch số 1006/KH-TTCP ngày 28/6/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối vớ

 Lượt xem: 3867

(Chinhphu.vn) - Điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng; quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; các biện pháp áp dụng trong t&igrav

 Lượt xem: 4971

(Chinhphu.vn) - Nhiều thay đổi về chính sách ưu đãi với người có công, tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 360.000 đồng/tháng từ 1/7/2021, quy định giấy tờ, tài liệu

 Lượt xem: 6693

Cung cấp Tài khoản, Mật khẩu và Hướng dẫn sử dụng phần mềm Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 2001785