Văn bản pháp luật
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
11/2018/QĐ-UBND 02/05/2018

Về việc bãi bỏ quyết định số 49/2013/QĐ-UBND Ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh về chế độ bồi dượng với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân,xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Dương

02/2016/TT-TTCP 20/10/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

12/2015/QĐ-UBND 06/04/2015

Ban hành Quy định về quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương

04/2014/TT-TTCP 18/09/2014

Thông tư quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

64/2014/NĐ-CP 26/06/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

42/2013/QH13 25/11/2013

Luật Tiếp Công Dân

08/2013/TT/TTCP 31/10/2013

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

07/2013/TT-TTCP 31/10/2013

Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

59/2013/NĐ-CP 17/06/2013

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng 

76/2012/NĐ-CP 03/10/2012

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tố cáo

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3321941