Trích yếu

TOÀN VĂN DỰ THẢO

DỰ THẢO 04 THÔNG TƯ VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC THANH TRA

- Dữ liệu đính kèm:

 

Ngày bắt đầu 02/07/2021
Ngày kết thúc 02/09/2021
Thể loại Thanh tra
Cơ quan ban hành Thanh tra chính phủ

 File đính kèm

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3070597