Hoạt động ngành


  22/03/2019  Lượt xem: 112

Thi nâng ngạch Thanh tra viên lên thanh viên chính

  18/01/2019  Lượt xem: 73

       Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

  18/01/2019  Lượt xem: 561

Hồ sơ thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính năm 2018

  12/12/2018  Lượt xem: 362

Xét bổ nhiệm thanh tra viên và xét chuyển bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên chính năm 2018

  27/09/2018  Lượt xem: 131

Tiếp đoàn Thanh tra Chính phủ thống nhất Định hướng Chương trình Thanh tra năm 2019 

  18/09/2018  Lượt xem: 68

Tham gia Hội thao khối Nội chính lần thứ II năm 2018

Chưa có album
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 17732