Hoạt động ngành


  10/07/2019  Lượt xem: 25

           Theo Công văn số 370/TCBTT-ĐT ngày 10/6/2019 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020.

  18/06/2019  Lượt xem: 86

    Toàn ngành Thanh tra tỉnh Bình Dương nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/05/2019 của Thanh tra Chính phủ về vi

  22/03/2019  Lượt xem: 391

Thi nâng ngạch Thanh tra viên lên thanh viên chính

  18/01/2019  Lượt xem: 164

       Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

  18/01/2019  Lượt xem: 813

Hồ sơ thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính năm 2018

  12/12/2018  Lượt xem: 522

Xét bổ nhiệm thanh tra viên và xét chuyển bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên chính năm 2018

  27/09/2018  Lượt xem: 155

Tiếp đoàn Thanh tra Chính phủ thống nhất Định hướng Chương trình Thanh tra năm 2019 

  18/09/2018  Lượt xem: 90

Tham gia Hội thao khối Nội chính lần thứ II năm 2018

Chưa có album
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 25530