Hoạt động ngành


 Lượt xem: 2086

       Ngày 19-11, Ngành Thanh tra Bình Dương tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2020 và kỷ n

 Lượt xem: 760

Hội nghị đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm CSDL về báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN

 Lượt xem: 758

Thanh tra Chính phủ gặp mặt cán bộ hưu trí nhân kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thanh tra

 Lượt xem: 2890

Thanh tra tỉnh thông báo danh sách: Người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển chức danh Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Thanh tra tỉnh

 Lượt xem: 6184

           Theo Công văn số 370/TCBTT-ĐT ngày 10/6/2019 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020.

 Lượt xem: 5721

    Toàn ngành Thanh tra tỉnh Bình Dương nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/05/2019 của Thanh tra Chính phủ về vi

 Lượt xem: 6877

Thi nâng ngạch Thanh tra viên lên thanh viên chính

 Lượt xem: 5506

       Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

 Lượt xem: 7638

Hồ sơ thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính năm 2018

 Lượt xem: 7991

Xét bổ nhiệm thanh tra viên và xét chuyển bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên chính năm 2018

Tìm cách để tố cáo nặc danh
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 613361