Hoạt động ngành


  10/07/2019  Lượt xem: 646

           Theo Công văn số 370/TCBTT-ĐT ngày 10/6/2019 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020.

  18/06/2019  Lượt xem: 692

    Toàn ngành Thanh tra tỉnh Bình Dương nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/05/2019 của Thanh tra Chính phủ về vi

  22/03/2019  Lượt xem: 1123

Thi nâng ngạch Thanh tra viên lên thanh viên chính

  18/01/2019  Lượt xem: 719

       Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

  18/01/2019  Lượt xem: 1557

Hồ sơ thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính năm 2018

  12/12/2018  Lượt xem: 1198

Xét bổ nhiệm thanh tra viên và xét chuyển bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên chính năm 2018

  27/09/2018  Lượt xem: 674

Tiếp đoàn Thanh tra Chính phủ thống nhất Định hướng Chương trình Thanh tra năm 2019 

  18/09/2018  Lượt xem: 600

Tham gia Hội thao khối Nội chính lần thứ II năm 2018

Chưa có album
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 61314